Kategori: İstatistiki Bilgiler

Bağ-Kur Kanunu En Düşük Emekli Aylığı Tutarı

1479 sayılı Kanuna Göre En Düşük Emekli  Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması                   Yıllar En Düşük Aylık Artış Oranı (%) Yıllık TÜFE Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%) 31-12-2002 148,70     382,89 142,37 31-12-2003 248,70 67,25 18,36 31-12-2004 […]

SSK En Düşük Emekli Aylığı Tutarı

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu  Alt Sınır Emekli  Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması                   Yıllar Alt Sınır Aylığı Artış Oranı (%) Yıllık TÜFE Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)** 31-12-2002 257,10     244,55 142,37 31-12-2003 332,10 29,17 18,36 […]

3201 SAYILI KANUNA GÖRE YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPAN KİŞİ SAYISI – AYLIK BAĞLANAN KİŞİ SAYISI

3201 SAYILI KANUNA GÖRE YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPAN KİŞİ SAYISI – AYLIK BAĞLANAN KİŞİ SAYISI   3201 SAYILI KANUN BORÇLANMA YAPAN KİŞİ SAYISI SİGORTALILIK HALİ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 4/c 391 575 551 700 1.043 852 703 502 4/a 17.260 117.504 32.748 50.908 43.485 49.178 38.525 32.280 4/b 2.379 25.384 7.108 […]

2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu En Düşük Emekli Aylığı Tutarı

2926 sayılı Kanuna Göre En Düşük Emekli  Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması               YILLAR En Düşük Aylık Artış Oranı (%) Yıllık TÜFE Oranı (%) 2002-2013 Dönemi Artışı Oranı (%) 2002-2013 Dönemi TÜFE Artışı (%)** 31-12-2002 65,80     714,45 142,37 31-12-2003 165,80 151,98 18,36 31-12-2004 200,60 20,99 […]

Muhtaç Özürlülerin Aylık Tutarları

2022 Sayılı Kanun Çerçevesinde Muhtaç Özürlülere Ödenmekte Olan Aylıklardaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması                   Yıllar Özürlü Aylığı Yıllık TÜFE Oranı (%)** 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)** Özür Oranı (%40-69) Özür Oranı (%70+) Aylık Tutarı* Artış Oranı (%) Aylık Tutarı* Artış […]

Emekli Sandığı Kanunu En Düşük Emekli Aylığı Tutarı

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Alt Sınır Aylığındaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması                   Yıllar Alt Sınır Aylığı Artış Oranı (%) Yıllık TÜFE Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)** 31-12-2002 376,50     187,93 142,37 31-12-2003 448,47 19,12 18,36 […]

Muhtaç Özürlülerin Aylık Tutarları

2022 Sayılı Kanun Çerçevesinde Muhtaç Özürlülere Ödenmekte Olan Aylıklardaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması                   Yıllar Özürlü Aylığı Yıllık TÜFE Oranı (%)** 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)** Özür Oranı (%40-69) Özür Oranı (%70+) Aylık Tutarı* Artış Oranı (%) Aylık Tutarı* Artış […]

Muhtaç Yaşlıların Aylık Tutarları

2022 Sayılı Kanun Çerçevesinde Muhtaç Yaşlılara Ödenmekte Olan Aylıklardaki Artışlar ve Bu Artışların Enflasyonla Karşılaştırılması                   Yıllar Yaşlılık Aylığı Yıllık TÜFE Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi Artışı Oranı (%) 31/12/2002-31/12/2012 Dönemi TÜFE Artışı (%)** Aylık Tutarı* Artış Oranı (%) 31-12-2002 24,5     397,02 142,37 31-12-2003 51,45 110,00 […]

Aktif Pasif Sigortalı Sayılarının Gelişimi.xls

5510 4/a İŞÇİLER VE BENZERİ SİGORTALILARA (SSK) İLİŞKİN AKTİF PASİF SİGORTALI SAYILARI YILLAR AKTİF SİGORTALI SAYISI(*) PASİF SİGORTALI SAYISI AKTİF/ PASİF ORANI AYLIK ALAN KİŞİ SAYISINA GÖRE AYLIK ÖDENEN DOSYA SAYISINA GÖRE AYLIK ALAN KİŞİ SAYISINA GÖRE AYLIK ÖDENEN DOSYA SAYISINA GÖRE 2005 7651705 4308186 3957617 1,77 1,93 2006 8582395 4510701 4166390 1,9 2,06 2007 […]