Kategori: İlave Tediye Tarihleri

İlave Tediye 2011 Yılı Ödeme Tarihleri Belli Oldu

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2011 yılının birinci altı aylık döneminde anılan Kanunun 1 inci maddesine göre verilecek ilave tediyenin ödeme tarihlerini belirleyen 24/1/2011 tarihli ve 2011/1278 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/1/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, 6772 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2011, diğer […]

Belediyelerde, Üniversitelerde ve Diğer Kamu Kurumlarında Çalışan İşçilerin İkramiye (İlave Tediye) Hakları

Kamu kurumlarında geçici işçi veya sürekli işçi olarak çalışanların ikramiyelerinin (ilave tediyelerinin) ödenmesinde dikkate alınması gereken hususlar ile geçmiş yıllarda belediyelerde, üniversitelerde ve diğer kamu kurumlarında geçici işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere, geçici işçi olarak çalıştıkları dönem içerisinde ikramiye (ilave tediye) ödenmemiş olması halinde geriye dönük olarak ikramiye […]