About the Author

admin


Number of Posts: 85

Latest Posts by the Author

 1. OHSAD HEKİM ÇALIŞMA SUNUMU
 2. Önder İnce 7. OHSAD Kurultayı’nda
 3. Görevden Alınanlar Yerine Atananların, Görevden Alma İşleminin Mahkemeye Konu Olması Halindeki Durumları
 4. İSTİFA EDEN MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
 5. MAHKEMENİN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILMAMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ
 6. Kendi İsteğiyle Görevinden Ayrılan Sözleşmeli Personele İş Sonu Tazminatı Ödenebilecek Haller
 7. Mahkemeler tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığına karar verilenlere ödenecek tazminatların gelir vergisine tabi olup olmayacağına ilişkin Danıştay Kararı
 8. Yetimlere Şeref Aylığı Bağlanıp Bağlanamayacağına İlişkin İdare Mahkemesi Kararı
 9. Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılan Öğrenciler İşçi Sendikalarına Üye Olabilir mi?
 10. Kamu Kurumlarında Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) Fıkrasına Göre Geçici Personel Olarak Çalıştırılanlar İçin İşsizlik Sigortası Primi Ödenir mi?
 11. Özürlü raporları ile ilgili Danıştay Kararı
 12. 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
 13. 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun
 14. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 15. 442 sayılı Köy Kanunu (Sadece sosyal yardımları ilgilendiren kısmı)
 16. 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun
 17. Kamu Kurumunda İşçi Olarak Çalışırken Belediye Başkanı Seçilenlerden Daha Sonra Eski Kurumunda Tekrar İşçi Olarak Çalışmaya Başlayanların Kıdem Tazminatının Hesabında Belediye Başkanlığından Önceki Hizmet Süreleri Dikkate Alınabilir mi?
 18. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken sulama birliklerinde çalışmaya başlayanların bu aylıkları kesilir mi?
 19. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken Milli Eğitim Bakanlığında Usta Öğretici olarak çalışmaya başlayanların bu aylıkları kesilir mi?
 20. Uzman erbaşlar açısından itibari hizmet süresi zammı uygulaması