Üniversiteler İçin Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatındaki Gelişmeler ve Uygulama Sorunları Sunumu

Üniversiteler İçin Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatındaki Gelişmeler ve Uygulama Sorunları Sunumunu Tıklayınız.

3 comments

  1. Merhabalar

    4857 sayılı Kanun kapsamında çalışıp istifa eden işçiye maaş,ilave tediye, ikramiye gibi ücretlerinin ödenmesinde istifa ettiği günün kıstelyevm hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt oluşmuştur.
    İyi çalışmalar

  2. Üniversitelerde daire başkanı kadrosunda iken ekgösterge değişikliği düzenlemesinden önce kadrosu değişen bir daire başkanı halen 3000 ekgöstergeli bir kadroda (fakülte sekreteri)görev yapmaktadır. Bu kişiler kendi istekleri ile 3600 ekgöstergeden pirim ödeyerek (farkını kendileri ödeyerek) 3600 üzerinden emekli olabilirlermi.
    Saygılar.

    1. Üniversitelerde en az altı süreyle asaleten Daire Başkanı olarak çalışmış ve Daire Başkanı olarak en az altı ay süreyle emekli keseneği ödemiş olanların daha sonra fakülte sekreteri veya şube müdürü gibi başka kadroya atanmış olmaları halinde de emeklilik açısından 3600 ek göstergeden yararlandırılmaları zorunlu olup, bu kon uda istekte bulunup bulunmadıklarına da bakılmaması gerekmektedir. Ancak, aradaki kesenek ve kurum karşılığı farkının tamamı maaşlarından kesilecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.